BODY HELP - Infozámky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Služby > MEDICÍNSKÉ CENTRUM
Ponuka diagnózy stavu organizmu a jeho ovplyvnenia tak, aby bol znovu zdravý.
Ponúkam Vám možnosť diagnostiky a ovplyvnenia stavu Vášho tela a jeho jednotlivých orgánov, bez zásahu do neho akýmkoľvek invazívnym vyšetrením. Toto vyšetrenie Vám odhalí odchýlky činnosti jednotlivých orgánov aj v štádiách, ktoré sú zatiaľ v klasických laboratóriach nediagnotikovateľné. Dozviete sa z neho všetko, čo potrebujete, aby ste boli spokojní, že nemáte vážne zdravotné ťažkosti, ale, ak sa nájdu, dokážem Vám ich odstrániť. Predstavím Vám teraz tento unikátny prístroj:

Zachytáva elektromagnetické potenciály, ktoré vysielajú jednotlivé orgány do mozgu a informujú ho o svojom stave a činnosti.Tieto potenciály/vlny/, majú svoju frekvenciu, výšku a tvar, ak je orgán zdravý a menia sa, ak je orgán chorobne zmenený.Tieto zmeny sa zachytia pri vyšetrení a softvérový program Diacomu určí o aké zmeny na orgánoch ide.Je to funkčné vyšetrenie, nie anatomické a biochemické. My cez slúchadlá ,v ktorých sú senzory na záchyt týchto potenciálov, nič do tela nedodávame, ale iba zachytávame tieto potenciály.

Od roku 2012 používam na spresnenie diagnostiky a vylepšenie účinnosti liečby prístroj Bicom-Optima. Ide o biorezonančný prístroj schválený ŠÚKL-om ako medicínsky prístroj, používa sa vyše 30 rokov v Nemecku, vo Švajčiarsku jeho použitie prepláca aj zdrav. poisťovňa. Je nemeckej výroby a využíva poznatky kvantovej fyziky. Jeho pôsobenie je podobné ako liečba akupunktúrou. Pracuje s energiami, ide tu teda nie o biochemickú, ale biofyzikálnu diagnostiku a liečbu. Liečba Bicomom je najmodernejšia a bude v budúcnosti nosnou pri liečbe chronických ochorení aj klasickou medicínou. Lieči príčiny a nie iba príznaky ochorení, ide o celostný prístup s vysokou účinnosťou, bez podávania liekov a vedľajších účinkov,odhalenie skrytých príčin ochorení, možnosť liečby bežne neliečiteľných ochorení. Biofyzikálny prístup umožňuje otestovať záťaže, ktoré pôsobia na organizmus,čo nie je možné biochemickými metódami. Ťažké, viac početné, alebo dlhotrvajúce záťaže môžu zablokovať mechanizmy potrebné na zotavenie sa tela. Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice aj vlnový aj časticový charakter, t.j. každá bunka, časť tela, ale aj vírusy, baktérie, parazity toxíny, pele a iné alergény atď, majú pre ne typickú vlnovú dĺžku teda frekvenciu s individuálnou charakteristikou. Na to reaguje prístroj Bicom-Optima. Rieši narušenú komunikáciu medzi bunkami, orgánmi, odstraňuje rušivé vplyvy, alebo látky, ktoré bránia správnej komunikácii medzi bunkami, orgánmi tela. Na biofyzikálnej úrovni môžu byť takéto záťaže diagnostikovanéa aj odstránené. Sú to vírusy, baktérie, parazity, elektrosmog, ťažké kovy, toxíny používané v potravinárskej výrobe, alergény, negatívne vplyvy biochemickej liečby. Komunikácia medzi bunkami môže byť opäť bez zaťažujúcich vplyvov obnovená a toxické látky uvoľnené a vylúčené. Odstránia sa tak bolesti, alergie, zlepší imunita, ako základ dobrého zdravia. Moje skúsenosti sú veľmi dobré pri odstraňovaní alergií, bolestivých stavov rôzneho pôvodu, odstránení záťaží bakteriálnych-borrelií, chlamýdií, mykoplazmy, ureaplazmy, vírusov, pliesní-candidy, herpesu-zoster, chronických zažívacích ťažkostí, celiakie, pečeňových ochorení, urologických ochorení mužov aj žien, gynekologických zápalov, ochorení štítnej žľazy, parazitárnych ochorení. Toto všetko liečim aj u detí.
Viac na www.Bicom-Optima.cz.

Prístroje Diacom a Bicom – Optima s plazmovým generátorom mi umožňujú svojim diagnostickým a terapeutickým spolupôsobením oveľa účinnejšie pomáhať pri chronických ochoreniach.

Ochorenia, ktoré sa dajú Bicomom Optima ovplyvňovať sú v podstate všetky, na ktoré bežný človek trpí, od takých ,ako sú ochorenia dýchacích ciest, poruchy imunity, alergie, ochorenia tráviaceho traktu, srdcovo cievne, kožné, urologické včetne hypertrofie prostaty, neurologické, ortopedické, ochorení štítnej žľazy, pečene, pankreasu, vrátane diabetu, až po tie najťažšie nádorové. Nie je to len pre dospelých, ale aj pre deti od troch rokov. Ako som uviedol vyššie, tak deti ľahšie reagujú na frekvenčnú terapiu, lebo ich organizmus je vo vývoji a tým lepšie týmto typom pôsobenia ovplyvniteľné, a aj ochorenie nie je ešte vo vysokom štádiu chronicity. Platí, čím skorší zásah do patologického deja, tým skorší a lepší výsledok môžeme očakávať.

Máme vynikajúce výsledky pri diagnostike a liečbe borreliózy pri liečbe parazitov,a zbavení sa rôznych typov baktérií a vírusov.Ďalej veľmi dobre riešime aterosklerotické zmeny a postihnutia tráviaceho aparátu,pečene a vyzeráto aj na úspech pri ovplyvnení nádorov.

Posledné dva roky veľmi úspešne ovplyvňujeme poruchy psychického stavu klientov Bachovými esenciami.Ide o záťaž stresom,depresie,poruchy spánku, rôzne obavy a fóbie vyplývajúce z nepríjemných životných situácií a vzťahov s inými osobami.


Je potrebné sa objednať telefonicky.

Kontakt: 
Body Help 
Hledíkova 4
Šurany


MUDr.Jozef Hornáček 
Tel.: 0905 501 936

Beata Hornáčková
Tel.: 0905 501 937


 
Domov | Služby | Obchody | Obedové Menu | Reštauracie | Hotely a Penzióny | Lekárne | Kontakt | Hlavná mapa stránky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky